Online strategie

Voor woningcorporaties is e-dienstverlening steeds belangrijker.  Digitalisering van bedrijfsprocessen biedt een bijdrage aan belangrijke efficiencywinsten. Het draagt bij aan lagere administratieve lasten voor huurders en woningzoekenden; zij kunnen zaken zelfstandig regelen op de plek en het tijdstip dat het hen uitkomt. Om deze doelen efficiënt te bereiken is het opstellen van een online strategie nodig.

Bij het opstellen van de strategie worden de aanwezige systemen in de organisatie zoals het primaire systeem, document management systeem, intranet in relatie gebracht met de website en portalen. Specifiek wordt aandacht besteed aan de verschillende doelgroepen voor uw organisatie. Er volgt een analyse van beschikbare data zoals uitkomsten van Web Prestatie Index, meeting KWH Huurlabel en bezoekersstatistieken website.

Hoe werkt het

In samenspraak met uw organisatie stelt ProImpact de online strategie op. Dit doen we in een aantal sessies met management en medewerkers van uw organisatie. Doel van deze sessies is om uw visie rondom de online communicatie en e-dienstverlening helder te krijgen. Op basis van deze uitkomst wordt de online strategie vastgesteld, die we daarna vertalen naar een plan van aanpak. 

Wilt u meer informatie? Vul dan onderstaand contactformulier in om een vrijblijvende afspraak te maken.

KWH Webmonitor

KWH Webmonitor

ProImpact voert in opdracht van KWH de KWH-Webmonitor jaarlijks uit en legt iedere corporatiewebsite jaarlijks langs de digitale meetlat. Hiermee krijgen corporaties inzicht in de kwaliteit van hun online dienstverlening. De uitkomsten geeft de corporatie handvatten om te ontwikkelen op de punten waar dat nodig is. Het levert ProImpact heel veel informatie van de sector op welke we weer terugvertalen binnen onze concepten.

Lees meer
ProImpact Online dienstverlening; het is onze missie om corporaties effiënt(er) te laten werken en huurders en medewerkers online zelfredzaam te maken.