Klantrelatie; contact met de corporatie

Dienstverlening uitbreiden naar 24/7. Door de toepassing van klantenportalen zijn woningcorporaties in staat om juist in tijden waar er bezuinigd moet worden de dienstverlening uit te breiden; “meer voor minder” Door interactieve klantenportalen en de inrichting van nieuwe efficiënte online processen kunnen klanten van corporaties 24/7 zelf hun zaken online regelen.

Klantportaal, klantenportaal of is het huurdersportaal?

Uit de KWH-Webmonitor 2014 bleek dat 26% op het moment van meten, beschikte over een klantportaal. Inmiddels gaan al veel corporaties mee met de trend van de digitalisering en ligt dit cijfer een stuk hoger. Wat voor voordelen biedt zo’n portaal voor huurders? En wat voor voordeel doet u hier als corporatie mee?

Corporaties blijven achter op online functionaliteit

Als je iets wilt regelen, een afspraak bij de tandarts, een kadootje voor Sinterklaas, een zorgnota declareren of saldo voor je ov chipkaart, kun je dat tegenwoordig heel eenvoudig online doen. Steeds meer mensen verwachten dat zaken online geregeld kunnen worden. In hoeverre zijn de woningcorporaties klaar voor deze wens? Kunnen zij daaraan voldoen?

Klachten en geschillen

Een klacht is een uiting van ontevredenheid, die veelal door contact verholpen kan worden. Bij 48% van de corporaties is het helaas nog niet mogelijk om deze ontevredenheid online te melden. Wat is precies een klacht? Welke informatie is belangrijk voor uw website? Wij zagen in de Webmonitor een aantal punten die beter kunnen. Zo zagen wij dat de geschillencommissie soms de klachtencommissie wordt genoemd en dat de contactgegevens niet altijd duidelijk op de pagina worden vermeld.

Overlast, een probleem dat overal voorkomt

Veel mensen ondervinden een vorm van overlast. Zo kunt u geluidshinder van uw buren ondervinden of heeft u bijvoorbeeld last van rondzwervend afval. Omdat overlast een veel voorkomend probleem is, en het aantal meldingen stijgt, is het belangrijk dat uw huurders weten hoe zij hier mee om kunnen gaan of wat zij kunnen ondernemen.
pagina 1 van de 5
ProImpact Online dienstverlening; het is onze missie om corporaties effiënt(er) te laten werken en huurders en medewerkers online zelfredzaam te maken.