Weboplossingen

'Wij geloven dat online bij corporaties zo goed geregeld moet zijn dat huurders niet hoeven te bellen of langs te komen. Door processen te digitaliseren zorgen wij dat huurders zelfredzaam worden en woonzaken zelf online kunnen regelen. ‘Eenvoudig en snel’ is daarbij het credo. Op deze manier willen wij de huurder ontzorgen van ingewikkelde systemen en lange wachttijden, door het uitbreiden van online dienstverlening, 24 uur per dag / 7 dagen in de week'.

Onze aanpak is erop gericht om e-corporaties te realiseren en te begeleiden in het gehele traject; van strategisch tot operationeel. De (standaard) oplossingen van ProImpact maken de interactie tussen de corporatie en (potentiële) huurder inzichtelijk en daarmee de huurder zelfredzaam.'Het is onze missie om corporaties efficiënt(er) te laten werken en de huurder én medewerker online zelfredzaam te maken!' Dit realiseren wij door focus te leggen op huurders, medewerker, processen en informatie.

  •  Portalen staan centraal, voor huurder, stakeholder en medewerker
  •  Inzicht in huurders wensen: mede-initiatiefnemer van de KWH-webmonitor
  •  Partnership: luisteren, meten, meedenken en er naar handelen 
  •  Kennis vastleggen, borgen en toegankelijk maken voor de klant en de medewerker. 
  •  Biedt de klant voordelen via het portaal: door aanvullende diensten zoals Huurmiles
  •  Innovaties online dienstverlening: Online web en portalen
  •  Digitale processen en automatiseren, zodat jij tijd vrijhoudt voor de echte zaken!
  •  Zelfredzaam waar en waneer jij het wilt

Huurdersportaal

Huurdersportaal

Realiseer jouw online dienstverlening met een interactief communicatieplatform, waarop huurders 24/7 zaken kunnen regelen en antwoorden vinden, real-time gekoppeld aan de backoffice.

Lees meer

Medewerkersportaal

Medewerkersportaal

Het medewerkersportaal geeft de medewerker van de corporatie toegang tot alle processen en achterliggende systemen, waarvan de toptaken in het portaal worden getoond. Dit sluit naadloos aan op de huurdersportalen. 

Lees meer

Kennisbank

Kennisbank

Eenduidige informatie vastgelegd in een kennisbank draagt bij aan eenduidige informatieverstrekking. Een kennisbank kan ontsloten worden binnen een website, huurders- en medewerkersportaal.

Lees meer

Website

Website

Een heldere, effectieve en moderne website stelt de bezoeker centraal en is klantgericht opgebouwd en geschikt voor elk apparaat. ProImpact heeft een aantal krachtige concepten ontwikkeld.

Lees meer

Processen digitaliseren om online optimaal te presteren!

Online moet het zo goed geregeld zijn dat huurders niet hoeven te bellen of langs te komen. Om dit voor elkaar te krijgen, moet je de bezoeker verleiden door te belonen met snelle opvolging. Als een huurder op vrijdagavond online een reparatieverzoek indient, wilt hij direct zien dat er iets mee gedaan wordt. Wij organiseren digitale processen zo, dat de huurder meteen in de agenda van de onderhoudsdienst een afspraak kan maken. Daarnaast werkt het gehel systeem zaak- en taakgericht. Als je digitale processen goed automatiseert, kun je meer service bieden tegen lagere kosten.

Meer weten? Maak een afspraak.

Alles draait om de huurder!

Voor woningcorporaties is e-dienstverlening steeds belangrijker. Digitalisering van bedrijfsprocessen biedt een bijdrage aan belangrijke efficiencywinsten. Het draagt bij aan lagere administratieve lasten voor huurders en woningzoekenden; zij kunnen zaken zelfstandig regelen op de plek en het tijdstip dat het hen uitkomt. Om deze doelen efficiënt te bereiken is het opstellen van een online strategie nodig. 
ProImpact is meer dan een leverancier, wij zijn uw partner en stellen samen met u uw ambitie vast en vertalen deze naar een concreet plan van aanpak.

Lees hier meer over digitalisering van bedrijfsprocessen.

Meer informatie over Oozon webconcept

ProImpact Online dienstverlening; het is onze missie om corporaties effiënt(er) te laten werken en huurders en medewerkers online zelfredzaam te maken.